Inspiracją do stworzenia wnętrza biura były obrazy twórców suprematyzmu, którzy zakładali całkowite oderwanie sztuki od rzeczywistości, dążenie do maksymalnego uproszczenia form, a przede wszystkim do zerwania z narracją i przedmiotowością w sztuce. Kompozycja wnętrza składa się z elementarnych form geometrycznych. Celem było uzyskanie „czystej ekspresji”, bez naśladownictwa elementów natury.