Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów nie mogących lub nie chcących uczestniczyć w bezpośrednich spotkaniach w naszej pracowni, wprowadziliśmy usługę projektu na odległość. W ramach „projektu na odległość” przeprowadzamy pełen, kompletny proces projektowy. Jedyną różnicą w stosunku do projektu realizowanego lokalnie jest sposób komunikacji z inwestorem – bezpośrednie spotkania zastępowane są poprzez komunikację za pomocą dostępnych mediów (telefon, e-mail). Finalna dokumentacja projektu wnętrza wysyłana jest pocztą elektroniczną, tradycyjną lub kurierem zależnie od preferencji klienta.

Usługa projektu na odległość skierowana jest do osób, które:

  • posiadają nieruchomość w dowolnym miejscu w Polsce, Europie lub dowolnej innej lokalizacji na Świecie i oczekują przygotowania projektu wnętrza bez potrzeby osobistych spotkań w pracowni lub projektu razem z częściowym wsparciem realizacyjnym (zakres uzależniony od lokalizacji inwestycji),
  • posiadają nieruchomość na terenie Warszawy i okolic, sami pozostają poza granicami kraju lub nie mogą z różnych przyczyn uczestniczyć w spotkaniach w pracowni i oczekują przygotowania projektu wnętrza lub kompleksowej obsługi włącznie z realizacją „pod klucz”.

Realizując usługę „projektu na odległość” dla inwestycji znajdujących się w dowolnej lokalizacji w Polsce lub poza jej granicami oferujemy możliwość dokonania inwentaryzacji lokalu po akceptacji przez inwestora dodatkowych kosztów dojazdu lub pracujemy na dostarczonych przez klienta planach. W ramach usługi, zależnie od lokalizacji inwestycji, możemy zapewnić częściowe lub pełne wsparcie realizacyjne (ekipy wykonawcze i dostawy materiałów).

Posiadamy doświadczenie w realizacji tego typu usług projektowych wraz ze wsparciem realizacyjnym nie tylko w Polsce ale również na terenie UE oraz poza nią.