Nasza wiedza i praktyka związana z organizacją procesu budowlanego pozwalają na realizację części lub całości obowiązków związanych z jego przygotowaniem i prowadzeniem w ramach inwestorstwa zastępczego. Jako wyspecjalizowane biuro architektoniczne każdorazowo pełnimy nadzór autorski nad realizowanym projektem i w sposób rzeczywisty panujemy nie tylko nad jego kształtem, ale także nad przebiegiem prac, łącznie z niuansami doboru materiałów wykończeniowych czy niezaplanowanymi rozwiązaniami, które należy wdrożyć na etapie samej budowy. Podejmujemy się również organizacji procesu budowlanego w oparciu o nasze projekty, zobowiązując się do wykonania w zastępstwie określonych w umowie czynności dotyczących m.in. wyboru wykonawców robót budowlanych, dostawców materiałów czy organizacji zaplecza (ustalanie harmonogramu prac, zatrudnienie kierownika budowy, ubieganie się o pozwolenie na budowę i użytkowanie etc.). Biuro projektowe Suspenoz jest przygotowane do przeprowadzenia kompleksowo inwestycji budowlanej w formie umowy „projektuj i buduj” – od wstępnego szkicu, po końcowy odbiór gotowego budynku. Zapewniamy zarządzanie całym procesem budowlanym, począwszy od wyceny całej inwestycji, przez koordynację pracy podwykonawców i dostawców, bieżące rozwiązywanie problemów oraz – co niezwykle istotne – pełny nadzór autorski nad zaakceptowanym przez inwestora projektem architektonicznym. Podejmujemy się stanowczej obrony interesów inwestora, z którym współpracujemy, aż do etapu odbioru obiektu. Taka ścieżka zarządzania procesem budowlanym gwarantuje realną realizację oryginalnych konceptów, bez obawy o uchybienia na różnych etapach wykonawstwa. Projekt architektoniczny składa się z 3 etapów Etap koncepcyjny

 • zapoznanie się z warunkami działki, otoczenia
 • ustalenie z inwestorem oczekiwań funkcjonalnych oraz budżetu na realizację projektu,
 • ustalenia z inwestorem oczekiwań wizualnych projektu,
 • propozycje układu funkcji domu,
 • wizualizacje bryły domu oraz małej architektury wokół domu,
 • ewentualnie projekt zieleni,
 • ewentualnie projekt oświetlenia zewnętrznego działki,
 • praca na projektem do uzyskania akceptacji klienta.

Etap techniczny

 • rysunki architektury,
 • rysunki konstrukcji wraz z projektem i obliczeniami,
 • rysunki detali architektonicznych,
 • rysunki instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • rysunki instalacji elektrycznej,
 • rysunki instalacji gazowej,
 • rysunki instalacji wentylacyjnej,
 • przygotowanie książki projektu wraz z pakietem materiałów oraz wycen do realizacji projektu,
 • przygotowanie dokumentacji urzędowej,
 • procedura urzędowa, aż do uzyskania pozwolenia na budowę.\

Etap realizacji

 • nadzór nad realizacją,
 • stały kontakt z kierownikiem budowy oraz z branżystami.

Ustalenia w zakresie nadzoru są indywidualne dla każdego z projektów.