Geometria, symetria i porządek to niezbywalne cechy stylu art deco. Odnajdujemy tu naturalny łącznik między ozdobną sztuką dawną,        a pozbawioną dekoracji nowoczesnością i funkcjonalizmem. Zastosowane meble mają proste, zgeometryzowane linie i szlachetne proporcje. Na meblach pojawia się dekoracyjny fornir – czeczotka o skomplikowanym rysunku słoi, urozmaiconym żyłkami i oczkami.